headerlogo

Geschiedenis van de Schietsport

De schietsport bestaat waarschijnlijk al zolang er wapens bestaan. Gedurende de 19e eeuw begonnen schutters nationale wedstrijden te organiseren. In 1851 organiseerde Koning Willem 3 de eerste Nederlandse schietwedstrijd, waaraan 13 schutterijen meededen. Rond 1852 werd de Nederlandsche schutterijen (bond van een aantal schutterijen) opgericht. Deze associatie werd later de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA).

Ook de Franse schutter Pierre de Coubertin, de grondlegger van de moderne Olympische Spelen, organiseerde nationale wedstrijden. Het feit dat er op de eerste Spelen, de Olympische Zomerspelen 1896 meteen tien schietsportevenementen op het programma stonden, mag dan ook geen verrassing zijn. Kort na de intrede van de nationale kampioenschappen werden er ook wereldkampioenschappen georganiseerd. In de loop der jaren heeft de sport veel veranderingen ondergaan. Veel disciplines verdwenen, werden aangepast of werden toegevoegd. De levende doelen die veelal in het begin werden gebruikt werden vervangen door schietschijven of gelanceerde objecten. Wat niet veranderde is dat de sport enkel onder de aandacht van de media komt wanneer het de Olympische Spelen betreft. Ondanks dat is het, wanneer gekeken wordt naar het aantal beoefenaars, één van de grootste sporten in de wereld. (Uit Wikipedia)

Originele houtgravure uit 1561 van een schietwedstrijd met voorlaad geweren gehouden te Pforzheim in Duitsland. Hoewel we intussen vier en halve eeuw verder zijn, zijn er toch nog een aantal zeer herkenbare elementen terug te vinden: beschermende aanwijzers, schijven, windvanen en het tel bureau.


Originele houtgravure uit 1561

GESCHIEDENIS VAN KLEIDUIVENSCHIETEN
Kleiduivenschieten is voortgekomen uit de jacht, en werd beoefend door de rijkere mensen om ook buiten het seizoen “in vorm” te blijven. In 1822 komt men al gevallen tegen van kleiduivenschieten in de geschiedenisboeken, welke sport beoefend zou worden door gespecialiseerde schutters met een “excellent oog voor de jacht”. Kleiduivenschieten werd gezien als een extraatje ter afsluiting van de jacht, als oefening, bij het afleggen van het jachtexamen of als onderwerp van een weddenschap.

In de vroegere jaren ging het er echter een stuk minder humaan aan toe. Aan beide einden van het veld werden manden geplaatst met daarin ettelijke hoeveelheden duiven, en op commando werden deze losgelaten om op die manier hun dood tegemoet te vliegen. In Noord Amerika is door de beoefening van deze sport de duif op een gegeven ogenblik bijna uitgeroeid.

Toen de duif een beschermde soort werd, hebben de sporters in samenwerking met dierenrechten organisaties een alternatief ontwikkeld, de voorloper van het kleiduivenschieten (of skeet) zoals we dat nu kennen.

Tijdens de Olympische Zomerspelen van 1900 in Parijs stond het afschieten van levende duiven op het programma. Er werden voor dit onderdeel ongeveer 300 vogels gedood. Na afloop leverde dit veel bloed en veren op. Het onderdeel werd daarom geschrapt en op de Olympische Zomerspelen van 1912 in Stockholm vervangen door kleiduivenschieten.

In de moderne vorm is een “kleiduif” in de vorm van een schotel geperst composiet van zand en milieuvriendelijke bindmiddelen of volledig van geperste klei. Van deze “schotel” bestaan verschillende modellen en deze worden mechanisch weggeworpen, waarna de schutter met een jachtgeweer gevuld met hagelpatronen deze schijf op de “korrel” neemt.

Bij het kleiduivenschieten wordt gebruikgemaakt van patronen met hagelnummer 7 t/m hagelnummer 9. Deze patronen bevatten gemiddeld 300 hagelkorrels en hebben een diameter van 2 tot 2,4 mm. In Nederland is er een aantal verenigingen die deze sport actief beoefenen. Deze verenigingen zijn allemaal aangesloten bij de KNSA.

GESCHIEDENIS VAN VUURWAPENS
Vuurwapens zijn ontstaan na de uitvinding van het buskruit. In China waren rond het jaar 1000 al vuurwerkraketten gevuld met buskruit in gebruik bij de oorlogsvoering. Of buskruit via handelsroutes naar Europa kwam of hier onafhankelijk ontdekt is, is niet meer na te gaan. Een anekdote verhaalt dat een Duitse monnik die zich met alchemie bezighield buskruit per ongeluk ontdekt heeft. Rond het midden van de 14e eeuw verschijnen de eerste vuurwapens in Europa. De ontwikkeling van het kanon in de 15e eeuw met zijn tot dan toe ongekende kracht, maakt mede een einde aan de Middeleeuwen.

De eerste handvuurwapens die op het slagveld verschenen waren handkanonnen, ook wel donderbus genoemd, en veldslagen. Dit was niet meer dan een klein kanon, met een korte loop, die aan het uiteinde van een stok bevestigd was. Uit de donderbus ontstond de haakbus met een langere loop, een primitieve kolf, een kruitpan en een mechanisme om de lont in de pan te drukken. Voor militair gebruik werd de haakbus in de 16e eeuw vervangen door de caliver, een haakbus met een standaard kaliber.

- - -

Geschiedenis album van SV Westkapelle:
Geschiedenis van SV Westkapelle

Anno 1963
De schietvereniging Westkapelle werd opgericht op 8 april 1963 en startte met 13 leden. De oprichtingsvergadering werd gehouden bij mevrouw Huibregtse in de toenmalige slijterij aan de Koudorpstraat in Westkapelle. Er werd tijdens deze vergadering besloten om één geweer aan te schaffen. De schietlocatie was de Openbare Lagere School aan de Koudorpstraat in Westkapelle.


Er werd geschoten in de gang van de school. Voordat er met schieten begonnen kon worden, was er veel voorbereidend werk: alle ramen moesten met stalen platen geblindeerd worden. Na afloop moesten die natuurlijk ook weer verwijderd worden.

Anno 1970
Vanaf 1970 werd geschoten in het café Kasteel van Batavia aan de Zuidstraat in Westkapelle.

Het ledenaantal was toen flink gegroeid tot ongeveer 30 leden. Om voldoende ruimte te creëren voor de schutters werd onder het biljart door geschoten! Het nadeel van deze locatie was dat er in de zomer niet geschoten kon worden. Er waren dan immers badgasten en die kregen voorrang.

Anno 1979
Omstreeks 1979 werd besloten een eigen accommodatie te bouwen aan de Zandweg in Westkapelle. Bijzonder, maar wel passend bij Westkapelle, was dat dit schietverenigingsgebouw in eigen beheer werd gebouwd. Iedereen droeg zijn steentje bij en dat bevorderde de saamhorigheid van de vereniging.


Anno 1981
Op 31 oktober 1981 werd de prachtige schietaccommodatie van Westkapelle met trots geopend. Het gebouw voldeed ruimschoots aan de toenmalige eisen. Het had een kantine en zeven multifunctionele 12 meter banen waar liggend, knielend en staand geschoten kon worden.

Anno 1994
In 1994 kwam het idee om de schietbaan met vier 25-meterbanen uit te breiden. Dit was mogelijk omdat er naast de schietbaan een strook grond van 4 meter breed beschikbaar kwam. Tegelijkertijd werd toen de kantine en de keuken van de accommodatie vergroot. Deze uitbreidingen werden natuurlijk ook dit keer weer met eigen mankracht verricht.

Anno 1996
De moderne accommodatie kwam gereed en is sindsdien niet meer verbouwd. De saamhorigheid, de betrokkenheid van de leden en bereidwilligheid om handen uit de mouwen te steken is in al die jaren onveranderd gebleven. De schietvereniging van Westkapelle is nog steeds een bruisende vereniging. Het ledental is de laatste jaren vrij constant, ongeveer 80 leden, waarvan rond de 25 jeugdleden.

Anno 2010
Schietvereniging Westkapelle on-line! Op 18 december 2010 is de eerste website in de lucht, gebouwd door onze LunVisie webmaster Bert. De website was niet responsive en kon alleen op een computer worden bekeken.

Anno 2012
In de zomer van 2012 werd de film “Achter de toren” opgenomen met onze jeugdgroep. Een korte film die destijds het Gouden Kalf in de wacht heeft gesleept. Zie onze jeugdpagina.

Anno 2013
Dit jaar ontving Schietvereniging Westkapelle de Koninklijke Erepenning, uitgereikt door burgemeester v.d. Zwaag van de gemeente Veere. Deze uitreiking wordt genoemd in het jaarverslag van de provincie Zeeland, zie Jaarverslag klik op Kon.Ereprijzen.

In 2013 zijn wij ook begonnen de voorbereidingen te treffen voor de verplichte KNSA Basis Certificering. Ook hebben we op 13 april van dat jaar het vijftig jarig jubileum gevierd in ons clubgebouw aan de Oude Zandweg.

50 Jarig Jubileum SV Westkapelle

Op
maandag 8 april 1963 werd in de zaal van de wed. Huibregtse in de toenmalige slijterij aan de Koudorpstraat te Westkapelle om 8 uur Schietvereniging Westkapelle opgericht.

Oprichters van het eerste uur, waren A. Minderhoud en E. Minnaard. De oprichtings vergadering stond onder leiding van politie adjudant Westveer die in zijn openingswoord allen welkom heette in het bijzonder burgemeester Th. de Meester, dhr. Kloosterman namens de Zeeuwse Schietbond en dhr. de Jonge uit Middelburg als wapenhandelaar. De burgemeester was blij met dit initiatief gaf zich als eerste op als lid van de vereniging. Dhr. de Jonge toonde een meegebrachte buks voor de prijs van 400 gulden. Voorts gaven alle 13 aanwezigen zich op als lid. De contributie werd vastgesteld op 1 gulden per lid per maand en 30 cent voor iedere geschoten serie.

Bij stemming over het bestuur werden gekozen: de heren Westveer als voorzitter, E. Minnaard als secretaris, L. Huibregtse als penningmeester, A. Minderhoud als materieelbeheerder. Aangezien het bestuur uit minimaal 5 personen moest bestaan zijn in een volgende bestuursverkiezing de heren W. Peene en K. Gabriëlse gekozen. De heer W. Peene neemt hierbij zijn benoeming als lid van het bestuur aan.

Als schietbaan mocht de gang van de Openbare School worden gebruikt waarbij op de schietavond de ramen werden voorzien van staalplaten. Op de eerste oefenavond op 22 april was ook wapenhandelaar de Jonge aanwezig met buks, patronen en schijven.

Vanaf 1970 werd geschoten in het café Kasteel van Batavia aan de Zuidstraat in Westkapelle. Het ledenaantal was toen flink gegroeid tot ongeveer 30 leden. Om voldoende ruimte te creëren voor de schutters werd onder het biljart door geschoten! Het nadeel van deze locatie was dat er in de zomer niet geschoten kon worden, er waren dan immers badgasten en die kregen voorrang.

Omstreeks 1979 werd besloten een eigen accommodatie te bouwen aan de Zandweg in Westkapelle. Passend bij Westkapelle, was dat dit schietverenigingsgebouw in eigen beheer werd gebouwd. Iedereen droeg zijn steentje bij en dat bevorderde de saamhorigheid van de vereniging.
In 1981 had SV Westkapelle een eigen accomodatie met zeven multifunctionele 12 meter banen. In 1994 kwam het idee om de schietbaan met vier 25-meterbanen uit te breiden. De moderne accommodatie kwam in 1996 gereed en is sindsdien niet meer verbouwd.

Het album met unieke foto’s van de bouw van de schietvereniging in 1979 op het bedrijfsterrein van de Oude Zandweg te Westkapelle is verderop te bekijken.

Anno 2014
Op 3 januari 2014 heeft SV Westkapelle het verplichte KNSA Basis Certificaat behaald! Er is ook een nieuwe responsive website gebouwd op basis van WordPress.

Anno 2017
In december is de complete baanverlichting van de 25 meter baan vervangen door LED armaturen. Dit werk werd uitgevoerd door de firma Zeldenrust Elektrotechniek, Wilco Lous, tevens één van onze sponsors!

Anno 2020
De schietvereniging is met ingang van 15 maart tot nader order gesloten wegens een wereldwijd onbekend Corona virus. In heel veel landen is een "lock down" periode ingevoerd. Deze gelegenheid is o.a. gebruikt voor de bouw van een geheel nieuwe website met de onafhankelijke RocketCake designer.Kogelgaten

Kogelgaten

Kogelgaten


© InfoTech Zeeland v20240401