headerlogo

Aanmelding aspirant lidBelangstelling voor onze vereniging? Je mag (wettelijk) drie keer komen kijken om kennis te maken met onze vereniging, waarna je de beslissing moet nemen om wel- of geen lid te worden. De secretaris (bij afwezigheid een plaatsvervangend bestuurslid) zal het aanmeldproces begeleiden en de nodige aanvragen regelen.

Opmerking: Onze vereniging heeft geen mogelijkheid om elektronisch te kunnen betalen. Neem bij een bezoek dus wat contant geld mee voor aanschaf van munitie en / of gebruik van consumpties in de kantine.

Het inschrijfgeld bedraagd éénmalig € 50,=

Inschrijving verloopt via het secretariaat. Wat heb je hierbij nodig?

  • Een geldig legitimatiebewijs (altijd meenemen)
  • Eén recente pasfoto

Bij inschrijving wordt uw “eigenverklaring” ingevuld en motivatie. Aansluitend zal de verklaring VOG (met screeningsniveau “Schietvereniging”) worden aangevraagd bij de gemeente waaronder je woonplaats ressorteert.

Stuur ons gerust een mail als je nog vragen hebt ...


Na inschrijving en ontvangst van een goedgekeurde VOG wordt de KNSA Licentie aangevraagd en wordt je ingeschreven als aspirant lid. Je krijgt dan ook een toegangscode voor onze beveiligde ledenpagina waar alle belangrijke documenten, zoals o.a. de Statuten en Reglementen zijn ondergebracht.

De ballotagetijd bedraagt ten minste 6 maanden. Aspiranten die hebben aangegeven interesse te hebben in de pistool diciplines op de donderdagavond moeten in de ballotagetijd ook minimaal twee maal per maand op de dinsdag en / of op zaterdag de vereniging bezoeken. Dit is ter kennismaking met de leden en ballotagecommissie.

Op het einde van de ballotagetijd (6 maanden) vindt het ballotagegesprek plaats op dinsdagavond om 19.30 uur / of op afspraak.
Na acceptatie wordt een advies aan het Bestuur gegeven om u in te schrijven als Senior Lid van onze vereniging.

Binnen de aspirantentijd kunt u onder toezicht gebruik maken van onze verenigingswapens / munitie en doorloopt u, bij geen ervaring in het gebruik van vuurwapens, een schietvaardigheid- en veiligheidstraining.

Zie voor het gebruik van de vuurwapens de Circulaire Wapens en Munitie (website Min. v. Justitie)

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens, e.e.a. volgens de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie hiervoor het document Privacy Beleid Schietvereniging Westkapelle.

Kijk voor een eerste bezoek even naar het filmpje over de toegangs procedure van een schietvereniging op de bezoekerspagina....Kogelgaten
Kogelgaten
© Copyrights - InfoTech Zeeland 20221004